Ledenvergadering Energie Coöperatie Lisse geeft nieuwe energie aan bestuur

Onlangs werd de voorjaarsledenvergadering van ECL gehouden in de Beukenhof.

Tegelijkertijd was er, in de zaal ernaast, een inloop dag om kennis te nemen van de alternatieven studie van het viaduct Ruishornlaan. De tweede ledenvergadering was goed bezocht. Belangrijkste agendapunten waren: de resultaten van 2023 en de plannen voor de komende jaren, met als belangrijkste onderwerp: het zonnepark A1224 aan de Loosterweg Zuid. De ledenvergadering stemde in met de gepresenteerde plannen.

Het overleg met de gemeente komt in een stadium waarin knopen moeten worden doorgehakt, nu het principeverzoek voor een zonnepark met natuur versterkende ontwikkeling al enkele maanden geleden is ingediend. Reden voor enige bezorgdheid is dat de subsidie, waar het project van afhankelijk is, aangevraagd zou moeten worden uiterlijk op 1 november 2024. Wordt die datum niet gehaald dan moet gewacht worden op de regeling voor 2025, waarvan nog niet duidelijk is hoe die er uit gaat zien.