Zo zou het misschien wel kunnen worden?

Zonneweide in Lisse-West?

Kavel A1224 aan de Loosterweg-Zuid staat in alle gemeentelijke stukken over de energietransitie aangegeven als zoekgebied voor een zonnepark. ECL zou de haalbaarheid van zo’n zonnepark willen onderzoeken en bij positieve uitkomst ook willen realiseren. Een verzoek om de kavel voor dat doel beschikbaar te krijgen is februari jl. gedaan, middels een brief aan B&W van Lisse. Het verzoek is besproken in de raadscommissie, in maart, met positieve reacties van de meeste politieke partijen. Daarna is het aan de zijde van de gemeente echter stil geworden. Een van de redenen daarvoor is dat er ook een concurrerend verzoek bestaat. Dat gaat over het inrichten van de kavel als camping.

Na de zomervakantie is er contact geweest met de initiatiefnemer van de camping. Gezamenlijke indruk is dat de gemeentelijke politiek wellicht een handje hulp nodig heeft bij het maken van de keuze. ECL en de initiatiefnemer van de camping zijn bereid deze hulp gezamenlijk te bieden. En dit aanbod is gedaan aan de wethouder; die daar nog niet op heeft gereageerd. De wethouder blijkt nog met een ander probleem te worstelen: ‘wat vindt de provincie?’ (die moet uiteindelijk de vergunning afgeven).

In het verleden heeft de provincie voor deze kavel een bestemming als zonnepark afgewezen. In een soortgelijk geval in Noordwijk is de provincie voor de rechter gedaagd en is in het ongelijk gesteld. Er is dus een goede kans dat provinciale instemming nu wel te verkrijgen is. Temeer omdat er, na de Provinciale Staten verkiezingen van dit voorjaar een nieuw college van gedeputeerden aan het bewind is en omdat dit terrein in de RES (De Regionale energie Strategie) als potentieel zonneveld is aangemerkt

Terwijl het college van B&W in Lisse zich beraadt over de bestemming, is ECL alvast begonnen met de voorbereidingen: hoe zou de kavel ingericht kunnen worden; welke natuuraspecten dienen er meegenomen te worden; hoe ziet de zakelijke haalbaarheid er uit; wat vinden de buren er van?