Een groep enthousiaste vrijwilligers uit Lisse, die zich inzet voor de energietransitie in Lisse

Voortgekomen uit Lisse Duurzaam die naast duurzaamheid ook graag energieopwekking wil stimuleren. 

Op 16 mei 2022 is de Energiecoöperatie Lisse opgericht.

We zijn een vereniging die activiteiten uitoefent ten behoeve van de leden.

De Energiecoöperatie Lisse heeft als doel bij te dragen aan de energietransitie en de daarbij behorende maatschappelijke ontwikkeling, zonder winstoogmerk.