Stand van zaken 

Zoals vermeld in een eerdere nieuwsbrief is op 16 februari een principeverzoek ingediend voor het zonnepark A1224. Dat principeverzoek is behandeld door de “intaketafel” van de HLT organisatie. Daarna is het besproken met de provincie Zuid-Holland, waarna het nogmaals besproken is door de intaketafel. Er is een “concurrerend” plan voor kavel A1224, namelijk om op de voormalige vuilnisbelt een camping in te richten. Voor het camping plan is ook een principeverzoek ingediend. De twee principeverzoeken zijn tegelijkertijd besproken. Stand van zaken bij het schrijven van dit artikel is, dat een ambtenaar van de HLT afdeling Ruimtelijke Ordening alle aspecten van beide bestemmingen bestudeert en daarna een advies schrijft voor het college van B&W van Lisse.