Nieuws van Energie Coöperatie Lisse U.A.                                     

Stand principeverzoek zonnepark A1224

Energie Coöperatie Lisse wil een zonnepark realiseren op kavel A1224, maar er is een concurrerend plan om daar een camping in te richten. Voor beide plannen is een principeverzoek ingediend, die ambtelijk behandeld zijn. Alle aspecten van de twee bestemmingen worden nu bestudeerd, waarna het College een keuze maakt. Lees meer…

Ledenvergadering Energie Coöperatie Lisse  geeft nieuwe energie aan bestuur.

Op 27 mei werd de voorjaarsledenvergadering gehouden. De vergadering was goed bezocht en er was een levendige gedachtewisseling. De gepresenteerde ambitieuze plannen werden goedgekeurd. Het streven is om uiterlijk 1 november een aanvraag in te dienen voor SCE-subsidie voor het project zonnepark A1224. Lees meer…

Veel gestelde vragen

Publiciteit rond de ECL brochure over het zonnepark A1224 heeft een aantal reacties gegeven op social media. Daar is op gereageerd door de essentie van de opmerkingen te vertalen in vraag en antwoord. De veel gestelde vragen (“FAQ”) staan op de ECL website. Lees meer…

Natuurtoets

Ter voorbereiding van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het zonnepark A1224 heeft ECL een natuurtoets laten uitvoeren (ook wel Quick Scan genoemd). Uit het rapport blijkt dat een stikstofberekening nodig is voor de bouwfase. Ook moet er een nader onderzoek worden gedaan naar de aanwezigheid van vleermuizen en boommarters. Ook moeten er diverse mitigerende maatregelen worden genomen. Lees meer…

Lid worden

Als het project zonnepark A1224 straks groen licht krijgt, heeft ECL veel leden nodig die een financieel aandeel nemen in het project. En rendement krijgen op hun ingelegde geld. Maar je kunt nu al lid worden en meedenken én meebeslissen over de plannen van ECL. De contributie bedraagt slechts € 10,- per jaar. Meld je aan op https://www.ec-lisse.nl/meedoen/inschrijven

Ledenvergadering
ECL gaat z’n voorjaarsledenvergadering houden op woensdag 29 mei 2024. De leden krijgen persoonlijk een uitnodiging. Noteer de datum alvast in je agenda!

Energiecoöperaties zoals ECL zijn verenigingen, waar de ledenvergadering het hoogste orgaan is. In de Algemene Ledenvergaderingen kunnen leden meedenken, meedoen en hun stem uitbrengen. Wordt nu lid, dan heb je een stem in de komende ledenvergadering (https://www.ec-lisse.nl/meedoen/inschrijven)

Principeverzoek Zonnepark A1224 ingediend
Het team ECL dacht er, een jaar geleden, goed aan te doen de gemeente Lisse te verzoeken een intentieverklaring af te geven.  Dit verzoek was bedoeld om kavel A1224 te mogen inrichten als zonnepark. Met een intentieverklaring onder de arm zou de Coöperatie serieus aan de voorbereidingen voor het project kunnen gaan werken.

Zo heeft het helaas niet gewerkt. De gemeente Lisse heeft ECL nu verzocht om een principeverzoek in te dienen, om op basis daarvan te onderzoeken of het project kans maakt om een omgevingsvergunning te krijgen. ECL heeft aan het verzoek van de gemeente gehoor gegeven en heeft op 16 februari een principeverzoek ingediend, met onder andere als bijlage een schetsontwerp van de inrichting.

Brochure over Zonnepark A1224
ECL heeft intussen een brochure gemaakt waarin veel informatie over het project te vinden is. Waar ligt kavel A1224 precies; waarom gaat ECL dit project doen; hoe ziet het project eruit; hoe wordt rekening gehouden met de natuur; wat gaat het kosten en hoe kunnen de inwoners van Lisse en omgeving meedoen. De brochure is bedoeld voor de omwonenden van de kavel, de leden van ECL, de lokale politiek en verdere belangstellenden. Wie een exemplaar wil ontvangen kan dat aangeven via info@ec-lisse.nl. De digitale versie is beschikbaar op de website. Lees meer.. 

Zonnepark A1224 in de Duurzaamheidskrant
Bij LisserNieuws van 26 februari zat een bijlage, de Go Green Duurzaamheidskrant. ECL was door de redactie van LisserNieuws uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Dat heeft de vorm gekregen van een interview, met vragen zoals: is er in Lisse nog ruimte te vinden voor zo’n groot project? Zo’n groot project zal vast wel duur zijn. Hoe gaan jullie het geld bij elkaar krijgen? Als het project eenmaal klaar is moet het geld gaan verdienen. Wat gebeurt er met de winst? Lees de tekst van het interview op de website.
Lees meer...

Evenement Oneindige Energie
Op donderdag 7 november vond het evenement “Oneindige Energie” plaats. Dit evenement was georganiseerd door Zakelijk Zuiniger, een samenwerkingsverband van HLT, de gemeente Noordwijk en enkele andere partijen. Zakelijk Zuiniger heeft als doel het MKB-bedrijfsleven in de Bollenstreek te adviseren over de energietransitie.  ECL was (net als de andere energie coöperaties in de Bollenstreek) voor het evenement uitgenodigd als standhouder. Voor die gelegenheid is de bijgaande flyer ontwikkeld.

Raadscommissie
Op 10 januari vergaderde de beeldvormende raadscommissie van Lisse over het thema: “Eigenaarschap windmolens inwoners Lisse”. De zustercoöperatie Meerwind uit de Haarlemmermeer gaf een presentatie. ECL was voor de vergadering uitgenodigd en kreeg enkele minuten spreektijd. De essentie van de inbreng, over de rol van energiecoöperaties, werd prima verwoord in
  artikel van de redactie van LisserNieuws.

Zonnedak op parkeerplaats Ter Specke financieel niet haalbaar (augustus 2023)
Het project Solar Parking Ter Specke is financieel niet haalbaar. Na ruim een jaar van voorbereiding komen gemeente Lisse en de Energie Coöperatie Lisse U.A gezamenlijk tot de conclusie dat het financieel te risicovol. Lees meer..