SCE regeling uitleg

De SCE regeling is een stimuleringsregeling van het Ministerie van Economische Zaken om de lokale betrokkenheid bij de energietransitie te bevorderen.

Deze regeling is een exploitatiesubsidie: de subsidie wordt betaald voor de productie van elektriciteit, uitgedrukt in het geproduceerd aantal kWh. Op deze manier compenseert de subsidie het verschil tussen de kostprijs van de hernieuwbare elektriciteit en de marktprijs van elektriciteit

De landelijke SCE subsidie regels stelt een aantal voorwaarden

  1. Je wordt lid van de coöperatie

Je wordt lid van de coöperatie. Alleen dan kun je meedoen met een project. Doordat we een coöperatie zijn word je meteen mede-eigenaar van bijvoorbeeld een zonnedak, samen met alle andere deelnemers. Dit betekent ook dat je kan meebeslissen over de keuzes voor jouw project. Elk lid heeft 1 stem in de algemene leden vergadering. Leden die nog niet meedoen met een project beslissen mee over de algemene gang van zaken.

  1. Je woont binnen het postcodegebied van het project

De wettelijke regeling stelt als voorwaarde dat je binnen een ‘postcoderoos’-gebied woont. Je vindt dit terug bij het zonnedak waar je voor intekent.

Heb je postcode 2161? Dan kun je meedoen!

Verhuis je tussentijds? Indien deelnemers gedurende de looptijd van het project verhuizen kunnen ze gewoon deel blijven nemen in het project.

  1. Je bent een particulier of bedrijf met een kleinverbruiksaansluiting

Per adres kan er een lid zijn die een kleinverbruiksaansluiting heeft (dus max 3x 80A).

Daarnaast heeft de coöperatie zelf een aantal aanvullende voorwaarden

  1. Aantal certificaten

De coöperatie zal een klein minimaal aantal certificaten bepalen, om zo ook mensen met een kleine beurs de mogelijkheid te geven mee te doen, maar tegelijkertijd niet te veel administratieve lasten te hebben. En er zal een maximum aantal certificaten per lid worden vastgesteld.

  1. Duur deelname

In principe schrijf je je in voor een periode van 15 jaar.