Dakprojecten
Kien als we bij ECL zijn,  om toch een redelijk grootschalig opwekproject te realiseren, zijn we ook gaan kijken naar mogelijkheden van zonnepanelen op industriedaken. Er zijn in Lisse nog talloze grote daken van industriële gebouwen, waar nog geen zonnepanelen op liggen. ECL heeft van de gemeente een overzicht gekregen van die daken. Daaruit hebben we een 20-tal grote daken geselecteerd, daken groter dan 5.000 m2. De volgende stap is om in te schatten welke de meest kansrijke daken zijn. En dan te proberen in gesprek te komen met de eigenaar van het pand/dak en de gebruiker; dat blijken vaak twee verschillende ondernemingen te zijn. Het gesprek zal in eerste instantie moeten gaan over nut/noodzaak/economie van het beleggen van het dak met zonnepanelen. Aandacht zal moeten worden besteed aan het risico van netcongestie en dat van overproductie op zonnige winderige dagen. Als “zon-op-dak” haalbaar blijkt, bespreken we graag of het dak aan ECL verhuurd zou kunnen worden.

Lees je deze nieuwsbrief als ondernemer en heb je een groot dak, waarop nog geen zonnepanelen liggen, laten we dan eens een oriënterend gesprek voeren; neem graag contact op via info@ec-lisse.nl.