Waarom een Energie Coöperatie in Lisse?

Een coöperatie is  bewezen samenwerkingsvorm bedoeld om lokaal belangen te bundelen. Een energiecoöperatie is een nieuwe variant hierop; het is een vereniging met leden, die als doel heeft bij te dragen aan de energietransitie en de daarbij behorende maatschappelijke ontwikkeling.

In het in 2019 door de Nederlandse overheid gesloten klimaatakkoord is afgesproken dat gestreefd wordt naar 50% lokaal eigendom bij ontwikkeling van projecten voor de grootschalige opwek van hernieuwbare elektriciteit op land. Energiecoöperaties kunnen daaraan bijdragen, door projecten als zonnepanelen op daken, parkeerplaatsen of op zonneweides. Het is de bedoeling dat zulke projecten gefinancierd worden doordat de leden van de coöperatie er een aandeel in nemen. Zo ontstaat lokaal eigendom: de leden van de coöperatie beslissen mee over de projecten en de opbrengsten blijven in de lokale gemeenschap (https://www.energiesamen.nu/verhalen/73/lokaal-eigendom-in-beeld).

Ook Lisse heeft z’n eigen energiecoöperatie, opgericht in mei 2022: www.ec-lisse.nl . De groep initiatiefnemers heeft intussen niet stil gezeten en werken  aan drie verschillende projecten. In deze nieuwsbrief wordt de stand van zaken op die projecten samengevat.