Interview met Energie Coöperatie Lisse

Voor deze Duurzaamheidskrant was één van de bestuursleden van de Energie Coöperatie Lissen bereid een interview te geven.

V: De Energie Coöperatie is met een nieuw project bezig. Waar gaat dat over?

A: We zijn nu bezig met de voorbereidingen voor een groot zonnepark in Lisse, Dat moet elektriciteit gaan opwekken voor zo’n 1000 huishoudens.

V: Is er ergens in Lisse nog ruimte te vinden voor zo’n groot project?

A: De ruimte in Lisse is inderdaad schaars. Tussen de Loosterweg-Zuid en de Leidsevaart ligt een oude vuilnisbelt, waar al lang niet meer gestort wordt. Het is nu een weiland, waar af en toe schapen lopen. Dit weiland is door de overheid al aangemerkt als “zoekgebied voor zonne-energie”. We hebben als energiecoöperatie dus niet zelf verzonnen dat dit een zonnepark zou kunnen worden. Maar we vinden het wel een heel geschikte plek: je kunt ’m vanaf de openbare weg nauwelijks zien; er wonen weinig mensen dichtbij en de elektriciteitskabels liggen wél dichtbij.

V: Wordt het dan zo’n weiland propvol met panelen, zoals je vanaf de snelweg wel ziet?

A: Als het aan ons ligt, wordt het een zonnepark waarin ook veel aandacht besteed wordt aan de natuur; we gaan het park zo inrichten dat de biodiversiteit er door verbeterd wordt. De zonnepanelen nemen minder dan de helft van de kavel in beslag; op de andere helft komen kruiden en grassen; bomen en struiken. En er komt een wandelpad over het terrein, dat aansluit op het Laarzenpad, dat er vlakbij ligt, op het terrein van het ZuidHollands Landschap.

V: Zo’n groot project zal vast wel duur zijn. Hoe gaan jullie het geld bij elkaar krijgen?

A: Dat doen we op een manier, zoals alleen energiecoöperaties dat kunnen doen. De inwoners van Lisse en omstreken kunnen lid worden, meedenken en meebeslissen over de plannen. Daarnaast kunnen de leden ook geld inleggen om mee te doen aan een project, een soort aandeel, dus. Het ingelegde geld wordt later terugbetaald, met een behoorlijk rendement. Je kunt je geld dus lokaal en duurzaam beleggen. We rekenen er op dat veel Lissers bereid zullen zijn daar aan mee te doen. Wie meer wil weten kan kijken op www.ec-lisse.nl.

V: Als het project eenmaal klaar is moet het dus geld gaan verdienen. Wat gebeurt er met de winst?

A: Als energiecoöperatie hebben we geen winstoogmerk. Als in een jaar de elektriciteitsprijzen hoog zouden zijn, zouden we meer geld binnenkrijgen dan voor de exploitatie nodig is. Dat overschot blijft in Lisse. Het kan bestemd worden voor een reserve voor volgende projecten of voor een extra uitkering aan de participanten of voor een maatschappelijk doel in Lisse. De leden van coöperatie beslissen daarover.

V: Kan de elektriciteit ook direct geleverd worden aan de gebruikers in Lisse, tegen een interessante prijs?

A: Dat willen we wel gaan doen, zodra dat mogelijk is. Er is een pilotproject in de Achterhoek, waar het “local4local” idee uitgeprobeerd wordt. We houden dat in de gaten, maar moeten de opgewekte elektriciteit voorlopig nog verkopen aan een geregistreerde elektriciteitsmaatschappij.