We zijn een coöperatie zonder winstoogmerk.

Wel is een positief bedrijfsresultaat nodig, onder andere om de deelnemende leden een rendement te verschaffen op hun investering.

Het bedrijf dat de coöperatie gaat uitoefenen kan zich bezighouden met

  • het stimuleren van het gebruik van hernieuwbare, lokaal opgewekte energie;
    • Het stimuleren en realiseren van besparingen op energieverbruik.
  • Het voorkomen of verminderen van energie-armoede.
  • En alles wat er verder nodig kan zijn om het doel te bereiken.

De coöperatie kan dus productie-installaties voor hernieuwbare energie oprichten en exploiteren; dat kunnen zijn installaties voor zonne-energie of windenergie.

De kostprijs van deze hernieuwbare energie lager zijn dan de variërende marktprijs voor elektriciteit. Dana maken we gebruik de subsidie regeling SCE die het ministerie van EZ heeft ingesteld, die het verschil tussen marktprijs en kostprijs vergoedt.

De Energiecoöperatie Lisse is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer: 86499092.

Het RSIN/fiscale nummer is: 863987680.