Mogelijke projecten in Lisse

Zonnedak op Parkeerplaats Ter Specke?

Na de bouw van de sporthal op Ter Specke en het nieuwe clubgebouw van FC Lisse, zal ook de parkeerplaats gerenoveerd worden. De Energie Coöperatie Lisse onderzoekt, in samenwerking met de gemeente Lisse of het haalbaar is tegelijkertijd een zonnedak te plaatsen boven een deel van de parkeerplaats. Zulke zonnedaken zijn op andere plaatsen al gerealiseerd, bijvoorbeeld in Bloemendaal aan Zee. Een zonnedak boven een parkeerplaats is uiteraard een stuk duurder dan zonnepanelen op een bestaand dak.

Als de elektriciteitsprijzen zo hoog zouden blijven als ze in het 4e kwartaal van 2022 waren, dan zou het haalbaar zijn om de onderconstructie voor zonnepanelen mee te financieren. Maar de elektriciteitsprijs is zeer variabel. Daarom is er een subsidieregeling, die bijspringt als de marktprijs van elektriciteit onder de kostprijs zou zakken. Voor de haalbaarheid van het zonnedak kan dus gerekend worden met de prijs die de subsidieregeling garandeert.

Maar de onderconstructie moet dan op een andere manier gefinancierd worden. Hierover is constructief overleg gaande met de gemeente Lisse. Het streven is om het zonnedak (“solar carpark”) te realiseren in samenhang met de werkzaamheden van de gemeente om de parkeerplaats te renoveren.