Zonneweide ’t Veen combineert de opwek van duurzame energie  met natuur, recreatie en sociale projecten

Natuurinclusief zonnepark
De ECL heeft de intentie om het zonnepark Loosterweg Zuid Natuurinclusief op te zetten. De ECL is voorstander van meervoudig ruimtegebruik wanneer er een zonnepark aangelegd wordt. Met meervoudige ruimtegebruik bereiken we grote voordelen, zoals betere benutting van schaarse ruimte en groter draagvlak van de omgeving. Volgens directeur Sijas Akkerman van Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland is de natuur hier ook mee gebaat. ‘Met natuur-inclusieve zonneparken zijn we op de goede weg’.
Opgave
Er ligt een enorme opgave om duurzame energie op te wekken in Nederland, en daarmee ontkom je niet aan zonneparken. Maar tegelijkertijd staat de natuur in Nederland onder druk. Zonneparken kunnen die druk verhogen, door nog meer van de schaarse ruimte voor de natuur in te nemen en leefomgevingen te vervangen. Maar ze kunnen ook een deel van de oplossing zijn, als de juiste methodes worden toegepast en het juiste beleid wordt geïmplementeerd. Bij de meeste mensen roept het woord ‘zonnepark’ simpelweg een beeld op van een kaal grasveld vol zonnepanelen. Dat is niet gek, want in de praktijk blijkt er vaak ook niet veel meer van te komen.

Maar het kan ook anders.
Stel je een zonnepark voor waar de panelen tussen bloemrijk grasland staan, en je bijen hoort zoemen die van- en naar de bijenhotels die er staan vliegen. Of denk aan kikkerpoelen met natuurvriendelijke oevers zijn gecreëerd. Of een bedreigde trekvogel waar vogelaars op af komen.
Zonneparken en natuur
Als ECL willen we veel duurzame energie produceren, maar dit moeten we wel dan optimaliseren in combinatie met de natuur. 
Hoe moet meervoudig ruimtegebruik worden toegepast bij zonneparken? Als energie coöperatie verwijzen wij naar de brochure Zonnepanelen en Natuur, opgesteld door het Nationaal Consortium Zon in Landschap. Dit dient als een handleiding met praktische adviezen voor zowel projectontwikkelaars als gemeenten. Eén van de adviezen is om voor een zonnepark een natuurlijke afscheiding te realiseren. Dat kan met een sloot of vaart, maar ook met houtwallen of heggen. Dat is verzekeringstechnisch verstandig, maar zorgt ook voor een betere inpassing in het landschap. Het voordeel van de beoogde locatie aan de Loosterweg Zuid is dat deze natuurlijke afscheiding al aanwezig is.

Biodiversiteit 
Bij zonneparken heeft de opstelling van de panelen grote invloed op de natuur en biodiversiteit. Het is wenselijk dat er minstens twee meter ruimte tussen de rijen panelen aangehouden wordt, zodat er voldoende zonlicht en water door kan dringen naar de bodem. Ook is regelmatig maaien en afvoeren wenselijk om woekerende planten in toon te houden. 
Natuurinclusieve Zonneparken kunnen ook een functie hebben als bufferzone voor nabijgelegen natuurgebieden en de aanwezige ecologische natuurwaarden van zo'n gebied versterken. Het perceel aan de Loosterweg Zuid ligt tegen het natuurgebied Wassergeest aan.

Meedenken, meedoen 
Als coöperatie willen we de potentiële leden (je kunt nu al lid worden!) uitnodigen mee te helpen bij de aanleg en het onderhoud van de zonneweide. Samen met de leden die financieel participeren in het zonnepark willen we een poule opzetten waarmee we werkzaamheden op het park gezamenlijk oppakken. Ook kun je nu al meedenken in de voorbereidende fase waar we nu in zitten

Ook interesse om lid te worden? https://www.ec-lisse.nl/meedoen/inschrijven.