Zo zou het misschien wel kunnen worden?

Zonneweide in Lisse-West?

Op het meest westelijke puntje van de gemeente Lisse ligt een voormalige vuilnisbelt, die bereikbaar is vanaf de Loosterweg-Zuid. De Energie Coöperatie Lisse zou willen onderzoeken of het haalbaar is daar een zonneweide aan te leggen.

Er is eerder (enkele jaren geleden) een haalbaarheidsstudie gedaan voor zo’n zonneweide, die positief adviseerde (maar de omstandigheden zouden intussen veranderd kunnen zijn). Ook positief is dat in het Regionale Energie Strategie rapport (RES) een zoekgebiedenkaart opgenomen is, waarop de kavel aangeduid wordt als zoekgebied voor een zonneweide. Er liggen kabels van het elektriciteitsnetwerk vlakbij de kavel, zodat voor de levering aan het net geen grote lengtes nieuwe kabels nodig zijn. Bovendien is er nog ruimte op het elektriciteitsnet om deze energie te kunnen leveren.

De Energie Coöperatie heeft de interesse in deze kavel aangemeld bij de gemeente; verdere stappen hangen af van de reactie van de gemeente.